VIOLINENS DAG

 

Öppen för alla. Musikinstitutets violinlärare Frida Backman delger av violinens hemligheter.

 

lö 2.3.2019 kl 10 - 17

Raseborgs kulturinstitut, Ekenäsgården, Raseborgsvägen 8

- mästarkurs för längre hunna lokala begåvningar, gruppspel
- Tchaikovskys violinkonsert med piano kl 13
- lokala violinbyggare visar sina arbeten. Kom och se hur violinen ser ut inuti!
- tillfälle att byta, sälja, prova & köpa instrument
- en chans att ställa frågor om violinen, om musik och musikstudier!

Varmt välkomna. Fritt inträde.

Lunch med kaffe, 10€ i Villa Smakhus, lunchanmälan senast onsdag 27.2 till Frida

 

 

ANMÄLAN TILL VIOLINENS DAG

 

Hej,

 

Lördagen 2.3.2019 är Violinens dag i Ekenäs (Snåresalen och Musiksalen).

 

Denna dag fylls av violininformation och musik, i olika former och är öppen för alla. Jag hoppas det intresserar och passar så många som möjligt. Programmet är gratis - vi håller lunchpaus kl 13-14, då Villa Smakhus serverar lunch speciellt för oss. Lunch kostar 10€ per person och i priset ingår kaffepausens traktering. Anmäl lunchdeltagande, med kostrestriktioner innan 27.2, så de kan beräkna hur mycket mat som behövs tillredas. Preliminär tidtabell på s.2.

 

För mina elever erbjuds denna dag istället för de uteblivna spellektionerna under den första verksamhetsveckan i januari. Till violinens dag inbjuds även elever från andra enheter och dagen är öppen för alla.  Det erbjuds aktivt eller passivt deltagande i gruppspel på flera nivåer, mästarkurs, möjlighet att lyssna till och reflektera över andras spelande. Jag kommer att uppträda också, se preliminär tidtabell. Till musikinstitutets nya läroplan hör nya element som att lyssna och reflektera samt att bekanta sig med olika former av improvisation.

 

Violinens dag erbjuder möjlighet för familjer att visa obehövda mindre violiner för potentiella intresserade elever som är i behov av större instrument. Lokala violinhantverkare och reparatörer ställer ut sina arbeten - man får se hur en violin ser ut inuti. Kontakta gärna mig om ni söker instrument eller har ett att visa.

 

I slutet av dagen uppträder deltagarna i en gemensam konsert.

 

Anmäl din familjs deltagande gärna så fort som möjligt, med detta formulär till pappers eller per epost till frida.backmanmiukumaukuraseborg.fi senast 15.2, innan sportlovet (infaller 18.2-22.2.)

 

Med vänlig hälsning,

Frida Backman

Violinlärare vid Raseborgs kulturinstitut, Musikinstitutet, Ekenäs


 


PROGRAM

 

VIOLINENS DAG   2.3.2019 EKENÄS                                

 

10.00                         Välkomna

 

10-10.30                   Gruppimprovisation 1      

 

10.30 - 10.50           Frågestund och diskussion        

                                    violinfrågesport, teckningstävling                              

                                    diskussion om den nya läroplanen                                                                                  

10.50 - 11                 demonstration av stråkteknik:                 

                                                      col legno, detaché, martellé, spiccato, sautillé, ricochét, arpeggio,

                                                      dubbelgrepp/kaksoisääniä,  ackord/akordit, legato, höger- och vänsterhands pizzicato/   oikean ja vasemmankäden pizzicatot, sul tasto, sul ponticello, tremolo, fff, ppp

 

11 - 11.30                 Gruppimprovisation 3: "Fri"      

 

11.30-13                   - bekanta dig med lokala violinbyggare  

                                    - prova violin (nybörjare)                                                          

                                    - violinförsäljning                                                                          

                                    - violin frågesport fortsätter                                                   

                                    - teckningstävling    fortsätter

-lunch i Villa Smakhus, 10€ enligt förhandsanmälan senast 27.2 till                                                                frida.backman@raseborg.fi

 

 

13. - 13.25                Frida & Thomas:                                             

                                    Tchaikovskys violinkonsert:                                                         

                                    Canzonetta & Allegro assai                                                          

 

 

13.30 - 13.55           Raseborgs representanter i den              yngsta klassen i Heinonens                                                                                                              nationella violintävling presenterar                                                                               sina tävlingsprogram

 

14.00 - 15.30           Mästarkurs; äldre deltagare                     14.00 - 15.30           Mestarikurssi; vanhemmat osallistujat

                                    uppför och arbetar på sina                                                           esiintyvät ja työskentelevät

                                    musikstycken inför publik;                                                           ohjelmistonsa kanssa yleisön edessä

                                   

                                    14.00 E.L - Accolay: Concertino

                                    14.25 I.K. - Schumann: Träumerei     

                                    14.45 S.K. - Kreisler: Tempo di Minuetto

                                    15.10 E.L. - Kreisler: Sicilienne & Rigaudon

 

15.30. - 16                Kaffepaus - i Villa Smakhus                    

 

16.00                         Avslutningskonsert med                         

                                    grupperna &                                                                                

                                    mästarkursdeltagarna

 

ca16.30 - 17             Frågestund och diskussion,                     

                           svar ges till frågesporten   

vinnare utses i teckningstävlingen                                 

respons till evenemanget samlas in                                         

                                    Violinens dag avslutas                                                    

 

 

 

 

 


 

 

 

Lite om Fridas bakgrund innan flytten till Ekenäs från England och upptagandet av violintjänsten vid Musikinstitutet:

            I England, där jag de sista 7 åren bodde på en mindre ort på landsbygden i Hampshire hade jag en blomstrande privat violinundervisningspraktik. Jag hade tyvärr fler intresserade än jag kunde ta emot och tvingades hålla elever på en väntelista. Jag undervisade violin från nybörjare uppåt, barn och vuxna, även äldre professionella som kom till mig för att få stöd i sin teknik. Hampshire Music Service bad mig hålla mästarkurs, då hittade fler längre hunna elever till min privatpraktik. Min stjärnelev fick fulla poäng i sin Grade 8 violinexamen (motsvarar stora ettan) samt erbjöds stipendium för att studera vid Birmingham Conservatoire.

Jag har länge varit intresserad av att motivera till glädjefullt, frigjort musicerande. Mitt slutarbete från Lahden ammattikorkeakoulu, Musiikin laitos 2005 hette "Ranskalaista musiikkia ja improvisaatiota" (Muusikko AMK 5/5). Jag höll improvisationsworkshops för musikstuderande-kolleger i LAMK. 2007 gjorde jag violindiplom vid Royal Academy of Music, London och har sedan dess spelat som solist i Brahms, Sibelius och Barbers violinkonserter.

Efter avklarade officiella studier hade jag två mentorer, vars tekniska insikter jag kombinerat i min undervisningsmetod: Brien Stait, som specialiserat sig att rehabilitera proffsviolinisters smärtfulla, karriärhotande tekniska problem på ett tankemässigt revolutionerade sätt. Briens metod lär en att spela från hjärtat, med avslappnade muskler och uttrycksfullt stråkarbete. En annan viktig mentor var Dr. Robert Jacoby, som har studerat för Carl Flesch och gett ut en bok om avancerad violinteknik. Jacobys metod ger en solid vänsterarmsteknik.

Jag har varit frilans med Bournemouth Symphony Orchestra och konsertmästare i Bristols kammarorkester. Innan jag grundade min privatpraktik undervisade jag violin och altviolin i många av Londons kommunala och privata lågstadium och högstadium. Jag drog ensembler och orkestrar på samtliga skolor.