Lite om Fridas bakgrund innan flytten till Ekenäs från England och upptagandet av violintjänsten vid Musikinstitutet:

            I England, där jag de sista 7 åren bodde på en mindre ort på landsbygden i Hampshire hade jag en blomstrande privat violinundervisningspraktik. Jag hade tyvärr fler intresserade än jag kunde ta emot och tvingades hålla elever på en väntelista. Jag undervisade violin från nybörjare uppåt, barn och vuxna, även äldre professionella som kom till mig för att få stöd i sin teknik. Hampshire Music Service bad mig hålla mästarkurs, då hittade fler längre hunna elever till min privatpraktik. Min stjärnelev fick fulla poäng i sin Grade 8 violinexamen (motsvarar stora ettan) samt erbjöds stipendium för att studera vid Birmingham Conservatoire.

Jag har länge varit intresserad av att motivera till glädjefullt, frigjort musicerande. Mitt slutarbete från Lahden ammattikorkeakoulu, Musiikin laitos 2005 hette "Ranskalaista musiikkia ja improvisaatiota" (Muusikko AMK 5/5). Jag höll improvisationsworkshops för musikstuderande-kolleger i LAMK. 2007 gjorde jag violindiplom vid Royal Academy of Music, London och har sedan dess spelat som solist i Brahms, Sibelius och Barbers violinkonserter.

Efter avklarade officiella studier hade jag två mentorer, vars tekniska insikter jag kombinerat i min undervisningsmetod: Brien Stait, som specialiserat sig att rehabilitera proffsviolinisters smärtfulla, karriärhotande tekniska problem på ett tankemässigt revolutionerade sätt. Briens metod lär en att spela från hjärtat, med avslappnade muskler och uttrycksfullt stråkarbete. En annan viktig mentor var Dr. Robert Jacoby, som har studerat för Carl Flesch och gett ut en bok om avancerad violinteknik. Jacobys metod ger en solid vänsterarmsteknik.

Jag har varit frilans med Bournemouth Symphony Orchestra och konsertmästare i Bristols kammarorkester. Innan jag grundade min privatpraktik undervisade jag violin och altviolin i många av Londons kommunala och privata lågstadium och högstadium. Jag drog ensembler och orkestrar på samtliga skolor.